Over Ons

IG+ is een adviesbureau in de zorg.

Wij zijn gespecialiseerd in:
• 
strategie & implementatie
• financiering & informatie
• bekostiging & contractering
• innovatie

Wij helpen onze klanten op basis van:
• advisering
• interimmanagement
• programmamanagement
• projectmanagement

Oscar Ros06 206 748 68Bekijk profiel
foto4

Drie vragen
aan Oscar

  1. Waarom ben je werkzaam in de zorg?

    Ik vind de gezondheidszorg een maatschappelijk relevante sector en ook een van de spannendste sectoren om te werken. Vanwege de vele partijen en belangen, politieke bemoeienis en wijzigingen van wet- en regelgeving staat het dagelijks in de aandacht en gebeurt er veel, maar tegelijkertijd zie ik dat zorgorganisaties vaak niet in staat zijn om doorbraken te realiseren en ook dat medewerkers die zeer betrokken zijn bij de patiëntenzorg het niet altijd voor elkaar krijgen om de zorg zo te organiseren zoals ze zelf het liefst zouden willen. Ik merk dat mijn kennis en ervaring hierbij waardevol is, omdat ik de belangen herken en door mijn manier van kijken, denken en praten vaak in staat ben om die belangen te verbinden. Dat vind ik mooi, omdat het de medewerkers direct raakt en hen enorm motiveert. En volgens mij is dat ook de manier om veranderingen te bewerkstelligen.

  2. Wanneer heb je IG+ opgericht?

    In 2004. Ik werkte destijds bij KPMG en ben, toen duidelijk werd dat in de ziekenhuissector de DBC-bekostiging zou worden doorgevoerd, voor mezelf begonnen. Ik zag de voor- en nadelen van marktwerking en realiseerde me dat er veel zou gaan veranderen. Ook wilde ik verschillende dingen doen: advisering, project- en programmamanagemnt, interimmanagement, maar ook productontwikkeling. Inmiddels heb ik een netwerk van adviseurs en interimmers waarmee ik samenwerk als bepaalde opdrachten vragen om extra inzet of aanvullende expertise.

  3. Wat was je mooiste opdracht?

    Een interimopdracht bij een algemeen ziekenhuis. Bij de start bleek de problematiek groter dan was voorgesteld. Door inventarisatie van alle problemen zag ik ook de samenhang en heb ik de Raad van Bestuur geadviseerd om, gelet op de urgentie, een organisatiebreed verbeterprogramma op te zetten. Na akkoord heb ik een projectstructuur en -organisatie ontworpen en de voorgenomen doelen werden vastgelegd, waarbij met medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers de verwachte resultaten en de actiepunten zijn geëxpliciteerd. Tien werkgroepen zijn aan de slag gegaan en alle betrokkenen wist dus precies wat was afgesproken. Uitgangspunt van de aanpak die ik hier geïntroduceerd heb, was “werken van effect naar actie”. Mijn rol was om de voortgang te monitoren, zo nodig mee te denken en stagnerende processen vlot te trekken, de stuurgroep te informeren en de medewerkers in de organisatie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. In zeven maanden zijn de voorgenomen doelen en resultaten behaald.